Chạm nhớ !

Lời thề cỏ may ! Lời hứa nơi thanh xuân bỏ ngỏ, nơi những mơ ước đầu đời còn chưa chạm ngõ, còn tình cảm trong sáng gỡ bỏ những mối tơ vò...lớn lên người ta có thể không đau khổ vì mất một đống  của nhưng lại có thể tổn thương suốt đời vì… Continue reading Chạm nhớ !

Advertisements